Overgansfrekvens til anden uddannelse

Den enkelte uddannelsesinstitution skal oplyse om tidligere elevers overgang til anden uddannelse på sin hjemmeside.
Med overgangsfrekvens til anden uddannelse menes andelen af elever eller kursister, der overgår til anden uddannelse, fx overgangen til videregående uddannelse.

 

Oversigt over de senest offentliggjorte data for overgangsfrekvens på Forældreskolen

3 mdrs. overgang til uddannelse i procent for 9. klasse