Omgangsformer

 

  • Forældreskolen i Aarhus er et rart sted at være, fordi vi viser hensyn overfor hinanden og vores gæster.
  • Alle føler sig velkomne, fordi vi er høflige og hjælpsomme.
  • Alle kan føle sig sikre i skolens bygninger, fordi vi GÅR, når vi bevæger os rundt.
  • Alle kan høre, hvad andre siger, fordi snak indendøre foregår i et normalt stemmeleje.
  • Alle synes, at skolen er ren og pæn, fordi affald straks smides hvor det skal.
  • Alle, der ønsker at udfolde fysisk aktivitet, gør det i skolegården i frikvartererne.
  • Alle ved, at vi hver især har et ansvar for, at Forældreskolen i Aarhus forbliver et rart sted at være.
  • Alle repræsenterer vi nemlig Forældreskolen.