Om undervisningen

"Forældreskolen er kendetegnet ved et trygt og inspirerende læringsmiljø med et højt fagligt niveau"... sådan formulerer vi en del af skolens værdigrundlag - grundlaget for vores undervisning.

Vi ønsker, at skolens elever skal opleve en tryg hverdag. Tryg fordi vi mener, det er værdifuldt, at eleverne lærer at respektere og værdsætte hinandens forskelligheder og derigennem får rum til at lære og være.

På Forældreskolen er traditioner vigtige, og derfor noget vi holder i hævd. Undervisningen peger naturligvis fremad og følger med udviklingen. Vi bruger stadig bøger, papir og blyant, men inddrager computeren som et naturligt arbejdsredskab og benytter os af den viden, vi kan erhverve fra internet og fagprogrammer.

Undervisning sker på et højt fagligt niveau, da skolens lærere underviser i fag, hvor de er liniefagsuddannede eller har mange års undervisningserfaring.
Vi tror på, at lærernes uddannelse og erfaring bidrager til en inspirerende undervisning, hvor der fagligt er overskud til perspektivering og fordybelse. 

At gå i skole for at lære, er for os en selvfølge. Eleverne møder forberedte og deltager aktivt i timerne. Vi sætter rammerne, så eleverne kan afprøve deres viden og færdigheder i et trygt undervisningsmiljø.

I løbet af skoleåret følger alle klasser deres faste skema - kun afbrudt af uge 37, hvor der er klasselærerdage.
Den enkelte lærer kan i løbet af året planlægge aktiviteter, der rækker ud over egne timer. På den måde, kan lærerne tilrettelægge ekskursioner, præcis når det passer ind i den daglige undervisning.