Fysiske rammer

Forældreskolen råder over fire bygninger:

  • Marselis Boulevard 17
  • Rungstedvej 4
  • Rungstedvej 8
  • Rungstedvej 10

Bygningerne omkranser skolegården, der blandt andet rummer to multibaner, pavillionen Bænkebideren samt en stor sandkasse med legeplads.

Midt i skolegården står Lindetræet - skolens bomærke.

Multibanerne og sandkassen inddeler skolegården i mindre områder, hvor henholdsvis indskoling, mellemtrin og overbygning kan slå sig løs i frikvartererne.

 

 

 

Marselis Boulevard 17

Bygningen rummer ud over klasse- og faglokaler også skolens administration.
Bygningen er løbende renoveret og fremstår lys og velholdt og med faglokaler med moderne faciliteter. 

 

 

Rungstedvej 4

Bygningen gennemgik i 2010 en omfattende ombygning og rummer i dag lyse og indbydende lokaler med moderne faciliteter.
Kælderen i Rungstedvej 4 rummer skolens bibliotek og på bygningens øvrige etager har skolens 4., og 5. klasser samt den ene af skolens to 6. klasser deres klasselokaler.

Rungstedvej 8- 10
Rungstedvej 8-10 huser skolens 0. og 1. klasser samt "Lindehuset" - skolens SFO.
Eleverne i skolens yngste klasser har her en tryg base, hvor de tilbringer store dele af deres tid i skole og SFO.