Årets gang

 

I løbet af skoleåret er der en række faste aktiviteter, der bryder de skemalagte undervisningstimer.

Her følger en beskrivelse af årets aktiviteter:  

Første skoledag (13. august 2018)

På Forældreskolen er det en tradition, at skolelederen byder elever og forældre velkommen på første skoledag.
Først samles eleverne i 2. - 9. klasse i skolegården, hvor skoleåret skydes igang med fællessang og velkomsttale.

Senere på formiddagen møder 1. klasserne til velkomst i skolegården og til sidst møder skolens helt nye elever og deres forældre til det, der er de yngstes allerførste skoledag.

 

Introdag for 7Z (21. august 2018) og 8Q (20. august 2018)

Hvert år oprettes der to nye klasser på henholdsvis 7. og 8. årgang med nye Forældreskoleelever.
Et fast element i arbejdet med de nye klassers trivsel er en introdag for hver af de nye klasser.

Dagene afvikles på Aktivitetcenter Sprækkebjerg, hvor eleverne i løbet af dagen lærer hinanden at kende via en lang række samarbejdsøvelser.

Hver introdag afsluttes med fælles middag for skolens nye elever og forældre, så familierne får lejlighed til at møde hinanden og elevernes klasse- og viceklasselærer.

 

"Uge 37"

I uge 37 suspenderes klassernes skemaer, så der gives plads til en række andre aktiviteter:

1. - 7. klasse
Eleverne på 1. - 7. årgang har klasselærerdage - en uge, hvor klasselærerne er sammen med deres klasse i et ugeforløb.
Det er op til hver enkelt klasselærer at fastlægge temaet for deres klasse, så eleverne får mulighed for at arbejde med lige præcis det, der er aktuelt for dem.

8. klasse
Skolens fire 8. klasser er på Tønder-lejrskolen. Med base i Tønder drager elever og lærere på ture i grænseområdet blandt andet med besøg ved Vadehavet, i Slesvig og i Sønderborg.
Turen har et tætpakket fagligt indhold og er samtidig en tur, hvor eleverne får rig lejlighed til at lære hinanden at kende på tværs af klasser.

9. klasse
Skolens ældste elever afvikler deres erhvervspraktik i uge 37.

 

Terminsprøver (6. - 10. november  2017)

For eleverne på 9. årgang byder november på skriftlige terminsprøver.

Terminsprøverne giver eleverne mulighed for i praksis at erfare, hvordan de skriftlige prøver afvikles ligesom de får mulighed for at få prøvet deres viden og deres færdigheder.

Der afvikles terminsprøver i alle skriftlige prøvefag inklusiv udtræksfag.

 

Skolefest (fredag den 17. november 2017)

I november afholdes Forældreskolens skolefest, der en fest for både elever og forældre.

Festen skydes i gang med årets skoleforestilling efterfulgt af en polonaise for alle skolens elever. Et større antal tidligere elever deltager hvert år i festen, og når pladsen tillader det, er de en del af polonaisen.

Efter skoleforestillingen er der diskotek i tre etager for henholdsvis indskoling, mellemtrin og overbygning/tidligere elever.

Mens eleverne giver den gas på diskotekerne mødes forældrene over en let anretning til et par timers hyggeligt samvær.

 

Juleklippedagen (fredag den 1. december 2017)

Sidste fredag før 1. december står der juleklippedag på skemaet. Alle elever og lærere julepynter skolen, så vi er klar til decembers julerier.

 

Juleafslutning (onsdag den 20. december 2017)

Sidste dag før juleferien mødes klasserne til julehygge.
Dagen afsluttes i Skt. Lukas Kirke, hvor der holdes juleafslutning med deltagelse af både elever, lærere og forældre.

 

Bolddag og Fastelavnsdag (9. februar 2018)

Fredag i uge 6 opdeles skolens elever i to grupper.

0. - 4. klasse
0. - 3. klasse møder udklædte på skolen og holder fastelavn. Dagens indhold tilrettelægges efter elevernes alder, men ét er dog sikkert: der bliver slået katten af tønden.

Eleverne på 4. årgang deltager ikke i fastelavn. Her tilrettelægges dagens indhold af klasselærerne på 4. årgang.

5. - 9. klasse
Klasserne møder i hallerne ved Aarhus Stadion, og dyster dagen igennem klassevis. Hver klasse stiller med et håndboldhold og et "boldspilshold". Sidstnævnte hold dyster i en række forskellige boldspil.
Dagen afsluttes med finalekampe i håndboldturneringen for 5. - 7. årgang og for 8. - 9. årgang.

 

Lindefest

Når skolens symbol Lindetræet springer ud, er det tid til Lindefest.
Dagen fejres i skolegården, hvor eleverne mødes til fællessang.
Afslutningsvis er der is til alle som en tydelig markering af forår på Forældreskolen. 

 

Konfirmation 7X

7X konfirmeres i Sct. Pauls Kirke - altid 2. søndag i maj.

 

Konfirmation 7Y og 7Z

7Y og 7Z konfirmeres i Skt. Lukas Kirke - altid 2. søndag efter påskedag

Fra og med 2020 konfirmeres 7Y og 7Z i Skt. Lukas Kirke - altid 2. søndag i maj.

 

Afgangsprøver for 9. årgang (maj & juni 2018)

I uge 18 & 19 afholdes der skriftlige afgangsprøver for 9. årgang.

I perioden fra 4. juni til og med 27. juni afholdes der mundtlige afgangsprøver.

 

Mundtlige årsprøver for 8. årgang (juni 2018)

I skoleårets sidste dage afholdes der mundtlige årsprøver for 8. årgang.

Hver klasse aflægger en prøve udtrukket blandt de mundtlige prøvefag.

 

Idrætsdag (28. juni 2018)

På skoleårets anden sidste dag afholdes idrætsdag for 0. - 8. årgang.

 

Dimission & årsafslutning (29. juni 2018)

Sidste fredag i skoleåret afholdes der dimission med deltagelse af alle elever og forældre - øvrige familiemedlemmer er meget velkomne.

Programmet byder på dimissiontale, overrækkelse af prøvebeviser og legater samt musikalske indslag.

Dimissionen er markeringen af skoleårets afslutning og samtidig en lejlighed til at elever, forældre og lærere kan tage afsked med hinanden inden feriens start.

Vi er glade for også hvert år at kunne byde velkommen til en række Forældreskole-jubilarer. Jubilarer er altid mere end velkomne - og skal derfor henvende sig på skolens kontor i god tid inden dimissionen, så vi kan sikre, at der er plads til alle.