Afgangsprøver på Forældreskolen

Når en elev afslutter niende klasse i grundskolen, skal eleven til syv obligatoriske prøver.
Formålet med folkeskolens niendeklasseprøver er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for det enkelte fag. Prøverne skal samtidig sikre, at alle elever får en uvildig afsluttende evaluering efter 9. klasse.

De syv obligatoriske prøver omfatter fem bundne prøver og to udtræksprøver prøver*.
Udtræksprøverne fastlægges af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen ved hjælp af elektronisk lodtrækning.

Se Forældreskolens karakterfordeling ved Afgangsprøverne - her

 

Til de skriftlige prøver kan der benyttes computer, hvor reglerne tillader det.

Anvendes computer til udfærdigelse af besvarelsen, anvendes følgende skabelon:

Word skabelon FP9

Excel skabelon FP9

 

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udtrækker én prøve fra den humanistiske fagblok og én prøve fra den naturfaglige fagblok:

Humanistisk fagblok

 • Engelsk, skriftlig prøve
 • Kristendomskundskab, mundtlig prøve
 • Historie, mundtlig prøve
 • Samfundsfag, mundtlig prøve
 • Tysk, mundtlig prøve
 • Tysk, skriftlig prøve

Naturvidenskabelig fagblok

 • Fysik/kemi, skriftlig prøve
 • Biologi, skriftlig prøve
 • Geografi, skriftlig prøve
 • Matematik, mundtlig prøve
 • Idræt, mundtlig og praktisk gruppeprøve

*Udtrækket offentliggøres én uge før første skriftlige afgangsprøve.


Grundskolens prøver ved sommerterminen 2018

Se oversigt fra Undervisningsministeriet - her