Venteliste

Optagelse på Forældreskolens venteliste
Alle kan søge optagelse på Forældreskolen.
Ønsker du, at dit barn skal gå på Forældreskolen, skal barnet noteres på skolens venteliste.
Dette gælder også for eventuelle søskende.

Alle kommende elever noteres på ventelisten efter dato.
Ventelisten er todelt – drenge og piger.
Søskendebørn har førsteprioritet på skolens venteliste. 

Barnets notering på ventelisten sker i forbindelse med telefonisk forældrehenvendelse til skolen.

Vi har ved noteringen brug for cpr-numre på både barn, mor og far samt adresser, e-mailadresser og telefonnumre. Gebyret for notering på skolens registreringsliste er kr. 100,00 pr. skoleår.

 

Årlig ajourføring & regler for betaling
Hvert år, medio august, udsender skolen en opkrævning på 100,00 kr. for hvert barn, man har registreret på ventelisten. Opkrævningen udsendes per e-mail til alle oplyste mailadresser.

For at undgå at Forældreskolens e-mail-henvendelser ender i et spam-filter, er det en god idé at tilføje skolens e-mailadresser i sit adressekartotek (venteliste@foraeldreskolen.dk og admin@foraeldreskolen.dk).

Har man ikke modtaget nogen opkrævning ultimo august, skal man kontakte skolens kontor.

Senest ultimo september fremsender skolen bekræftelse på modtagelse af ventelistegebyr, hvilken samtidig er kvittering for, at barnet er noteret på Forældreskolens venteliste indtil næste ajourføring.

Man er selv ansvarlig for at beløbet indbetales.

Ved manglende indbetaling ved betalingsfristens udløb, slettes barnet af ventelisten.

Ved for sen betaling har skolen ikke mulighed for at genplacere et barn på dets oprindelige plads på ventelisten. Barnet kan dog genoptages på ventelisten, men da med ny noteringsdato.

Man er desuden selv ansvarlig for at meddele adresseændring og ændring af telefonnumre, ligesom man er forpligtet til at kontrollere betalingens gennemførelse.

 

Ønskes optagelse på Forældreskolens venteliste kontaktes skolens kontor telefonisk på hverdage mellem 8:00 og 14:00

Forældreskolen i Aarhus
Marselis Boulevard 17
8000 Aarhus C
Telefon: 86 14 21 22

Al øvrig henvendelse vedrørende Forældreskolens venteliste skal ligeledes rettes telefonisk til skolens kontor.