Udgang i skoletiden

 

Elever på Forældreskolen i Aarhus har ikke tilladelse til at forlade skolens område i skoletiden.

Skolen er forpligtet på at føre tilsyn med eleverne i skoletiden og kan kun forvalte denne opgave, når eleverne opholder sig på skolen.

Såfremt en elev er nødsaget til at forlade skolens område i skoletiden, kan dette kun ske efter forudgående aftale med klasselæreren.