Optagelsesprocedure

 

På Forældreskolen er optagelsesprocedurerne:

Børnehaveklasser
Hvert år i slutningen af september/starten af oktober afholdes informationsmøde for forældre til de kommende børnehaveklasseelever, der er noteret på skolens venteliste. På mødet orienterer skoleleder, børnehaveklasseledere, SFO-leder samt skolesekretær om skolestart og skoleliv på Forældreskolen. På mødet er der mulighed for at stille uddybende spørgsmål og slutteligt vises forældrene rundt i børnehaveklasserne og SFO.

Efter mødet udsendes indmeldelsesblanket til de 20 første drenge og de 20 første piger på skolens venteliste, hvor forældrene har tilkendegivet ønske om skolestart på Forældreskolen.

I november afholdes 2 introduktionsdage for de kommende elever.
Den første dag drager vores nuværende piger i børnehaveklasserne på tur med SFO, mens drengene hjemme i klasserne er værter for de kommende drengeelever. Dagen byder på samvær, opgaveløsning, rundvisning, højtlæsning, frokost og efterfølgende aktiviteter i SFO.

Næste dag er rollerne byttet om, så vores piger er værter for de kommende børnehaveklassepiger, mens drengene i 0.X og 0.Y er på tur med SFO.

I foråret afholdes endnu en introduktionsdag hvor eleverne er samlet klassevis til nye oplevelser på deres kommende skole.

Det er vores erfaring, at såvel forældre som elever sætter stor pris på introduktionsforløbet, da det giver tryghed og sætter billeder på det kommende skoleliv og på kammeraterne.

 

7. og 8. årgang
Forældreskolen er tosporet til og med 6. årgang. På 7. årgang oprettes yderligere et spor og tilsvarende på 8. årgang.

Hvert år i januar afholdes informationsaftener om 7Z og 8Q - skolens to nye klasser. På møderne deltager skoleleder, den kommende klasselærer samt to nuværende elever.
Skolelederen orienterer overordnet om skolens virke, mens klasselæreren beskriver hverdagen med hensyn til såvel det fagligheden som det sociale. De deltagende elever fortæller om deres oplevelser og udfordringer med hensyn til skoleskift og om hverdagen på Forældreskolen.
I forlængelse af de orienteringerne er der mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

For at blive invitereret til skolens informationsaften, skal eleven være noteret på skolens venteliste.

Efter informationsaftenerne afholdes indskrivningssamtaler med elever, der er noteret på skolens venteliste. Ved samtalerne deltager skoleleder og klasselærer.

Der afholdes informationsmøde for de to nye klasser i juni. På mødet får eleverne lejlighed til at hilse på hinanden og deres kommende faglærere.

Vi lægger vægt på, at eleverne får en god skolestart og at de hurtigt lærer hinanden at kende. For at understøtte denne proces, arrangeres der en introduktionsdag for henholdsvis 7Z og 8Q. Dagen afholdes på Friluftscenter Sprækkebjerg ved Hammel.

 

Øvrige klassetrin
Opstår der en ledig plads i en af Forældreskolens øvrige klasser, kontakter vi den elev, der står øverst på vores venteliste. Elev og forældre inviteres til indskrivningssamtale med skoleleder/viceskoleleder og klasselærer.