Parkeringsforhold

 

Der er gode tilkørselsmuligheder til Forældreskolen, mens parkeringsforholdene er knap så gode.
Vi henstiller til, at standsning og parkering omkring skolen sker under hensyntagen til naboer og øvrige bilister.

Nærmeste parkeringspladser er skråparkeringen på Marselis Tværvej.
Skovbrynet (vejen for enden af Birketinget) rummer et stort antal parkeringspladser, og vi anbefaler at afsætning og afhentning sker her.