Politik for mobiltelefoner

 

Mobiltelefoner er en del af de unges kultur. Det er elevernes ”hotline” til venner, familie og andre netværk. 
På Forældreskolen har vi afstukket følgende retningslinier:

Retningslinjer for mobiltelefoner på Forældreskolen:

0. – 4. klasse
Mobiltelefoner skal være lydløse og ligge i tasken eller i lommen i skoletiden – såvel i timerne som i frikvartererne.
Vi finder det væsentligt, at eleverne bruger tiden sammen med deres kammerater i frikvartererne på leg og samtale - kort sagt: nærvær.

5. – 9. klasse
Mobiltelefoner skal være lydløse i timerne, og må kun anvendes i frikvartererne.
Eleverne kan efter aftale med læreren anvende telefonen som redskab i undervisningen.

Overtrædelser af ovenstående medfører inddragelse af mobiltelefonen. 
Telefonen udleveres fra skolens kontor ved skoledagens afslutning og forældrene orienteres af skolens ledelse via ForældreIntra om inddragelsen.

Lejrskoler og ekskursioner
Her gælder særlige regler opsat af læreren.

SFO Lindehuset
Du finder reglerne for mobiltelefoner i SFO-tiden her

 

Derudover accepterer Forældreskolen ikke:

Mobning
Ligesom mobning i almindelighed ikke accepteres, accepteres mobning via telefonerne heller ikke.

Billed- og lydoptagelser
Billed- eller lydoptagelser af lærere eller elever, uden klart samtykke i den konkrete situation er uacceptabel opførsel.

Overskridelse af disse punkter kan få alvorlige konsekvenser. Dette afgøres i hvert enkelt tilfælde af lærer evt. ledelse.