Lektiecafé

Et tilbud til elever i 4. - 6. klasse

Forældreskolen tilbyder lektiecafé til vores 4. – 6. klasser.

Lektiecaféen er placeret i 4Xs og 4Ys klasselokaler på førstesalen i Rungstedvej 4.
Gruppearbejde i lektiecaféen vil typisk foregå på reposset på førstesalen i Rungstedvej 4.

Da mange elever ønsker at benytte lekticaféen, er området på både stueetage og førstesal i Rungstedvej 4 forbeholdt børn og lærere i lektiecaféen. Vi registrerer de fremmødte elever til intern brug, så vi løbende kan holde os orienteret om antallet af besøgende elever. 

Der vil være 1-2 lærere i lektiecaféen som hjælpere til de opgaver og udfordringer, som skolearbejdet giver anledning til.

Ugedag

Mandag

Onsdag

Torsdag

Åbent for

4. - 6. klasse

4. - 6. klasse

4. - 6. klasse

Åbningstid

13:50 - 15:00

13:50 - 15:00

13:50 - 15:00

Bemanding

2 lærere

2 lærere

2 lærere

Det kræver ikke tilmelding at benytte lektiecaféen, og man forpligtes ej heller til at møde op hver gang.
Efter aftale mellem børn og forældre møder børnene op til lektiecaféens åbningstid og går igen senest ved lektiecaféens lukketid.

Børnene er naturligvis også velkomne i lektiecaféen uden at skulle have hjælp. 

Når lektiecaféen lukker skal børnene forlade skolen, da der ikke er tilsyn efter 15:00.

Hvad er Forældreskolens lektiecafé?  

  • Et sted hvor børnene kan lave deres lektier

  • Et sted hvor børnene kan få voksenhjælp til lektierne

  • Et sted hvor børnene kan fordybe sig i skolearbejde

  • Et sted hvor børnene kan være sikre på arbejdsro

  • Et sted hvor børnene kan læse i fred og ro

Vi ønsker at skabe et miljø for det gode arbejde med skoleopgaver, faglige udfordringer, interesser, nørderier m.m. Det er også her, elever har mulighed for at samarbejde om projekter, gruppearbejde og andre fælles opgaver.  

Vi ønsker et ”fordybelsesområde”, og reglerne for ophold i lektiecaféen og i Rungstedvej 4 i øvrigt følger naturligvis vores vanlige regler for undervisning: Ingen forstyrrelser og størst mulig fokus og koncentration om opgaverne. Telefoner, tablets eller computere må ikke benyttes til leg (spil, film, musik eller internetsurf). 

Opgaven med lektier er elevens, og ansvaret for, at eleven er forberedt til skole, er fortsat forældrenes.  
Denne ”fordeling” fastholdes, men lektiecaféerne er altså et tilbud herudover. 

Ved afhentning af børn i lektiecaféen henstiller vi til en dæmpet afhentning, så de øvrige børn kan arbejde uforstyrret. Husk lektiecaféen er stillezone.

Bemærk, at ophold i Rungstedvej 4 i tidsrummet 13.50 – 15.00 uden at deltage i lektiecaféen, er ikke en mulighed.

Hent folder om Lektiecafé her.