Legater

 

I forbindelse med afgangselevernes dimission uddeles en række legater:

Axel Kiers Legat til fordel for elever i Forældreskolen i Aarhus
Legatet uddeles til én elev fra hver afgangsklasse.
Legatet er oprettet i 1952 af Axel Kier, direktør i det Danske Trælastkompagni.

Støttefondens legat
Legatet uddeles til én elev fra hver afgangsklasse samt én elev fra hver klasse på 7. årgang.

Skolebestyrer Kaj Haagerup og hustrus mindelegat
Legatet uddeles til én elev fra hver afgangsklasse.
Legatet er stiftet af tidligere Skolebestyrer Kaj Haagerup og hustru.

Nanna Berg Nielsens legat
Uddeles til én elev fra hver 5. klasse, der har gjort sig særligt bemærket i faget dansk.