Dimission

Sidste fredag i skoleåret afholdes der dimission med deltagelse af alle elever og forældre - øvrige familiemedlemmer er meget velkomne.

Programmet byder på dimissiontale, overrækkelse af prøvebeviser og legater samt musikalske indslag.

Dimissionen er markeringen af skoleårets afslutning og samtidig en lejlighed til at elever, forældre og lærere kan tage afsked med hinanden inden feriens start.

Vi er glade for også hvert år at kunne byde velkommen til en række Forældreskole-jubilarer. Jubilarer er altid mere end velkomne - og skal derfor henvende sig på skolens kontor i god tid inden dimissionen, så vi kan sikre, at der er plads til alle.

Umiddelbart efter dimissionen er jubilarer velkomne på skolen til et lille glas og en rundvisning på Forældreskolen. Arrangementet på skolen starter kl. ca. 11.45, afsluttes 13.00 og foregår i lokale 15 og 16 ved siden af skolens kontor på 1. sal i hovedbygningen.

Se vedhæftede invitation til dimissionen 2017 - her