Forsikringer

 

Hvis eleverne kommer til skade
Kommer en elev til skade i skoletiden, er det familiens basisforsikring, der dækker.
Familien bør derfor sikre sig, at der er tegnet en dækkende forsikring.

Hvis eleverne forvolder hinanden skade
Forvolder eleverne skade på hinanden i skoletiden, er det som hovedregel et mellemværende mellem de to parter.
Den forsikringsmæssige del af sådanne sager henvises til afgørelse eleverne imellem (hjemmene), evt. gennem deres respektive foriskringsselskaber.

Skade på skolens ting
Eleverne er personligt ansvarlige, hvis de uagtsomt eller forsætligt forvolder skade på skolens bygninger eller inventar.

I øvrigt henvises til Forsikring&Pensions pjece, “Skolen og forsikring”.


Forsikring i forbindelse med erhvervspraktik m.v.
Bliver eleven skadet eller forvolder eleven skade på andre under deltagelse i: 

- Erhvervspraktik
- Studiebesøg
dækkes skaderne under statens erstatningsordning.