Forældreskolens Støttefond

Forældreskolens Støttefond er et uafhængigt organ forvaltet af en fondsbestyrelse bestående af relevante interessenter i forhold til Forældreskolen.

Fondens nuværende bestyrelse er meget optaget af, at legatet skal have et fagligt udviklende element. Den støtter blandt andet ved donationer til tidligere elevers studieophold i udlandet, legater til afgangselever ligesom fonden i en række tilfælde har bidraget til projekter, der har haft til formål at forskønne og forbedre elevernes undervisningsmiljø.

De seneste år har Forældreskolens Støttefond bidraget til financiering af ny legeplads, IPads til 1. årgang, interaktive tavler i klasselokalerne på 4. årgang samt udsmykning af skolegårdens vægge (se billede herover).   

Formand
Lars Kusk, lærer
Kontakt: lhk@foraeldreskolen.dk

Øvrige medlemmer
Kathrine Villadsen, tidligere elev på Forældreskolen
Lotte Aaes