PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

PPR og Specialpædagogik er en afdeling i Aarhus Kommune, der varetager og understøtter specialpædagogiske opgaver for børn og unge.

"PPR og Specialpædagogik varetager den specialpædagogiske betjening i forhold til institutioner og skoler og har opgaver i forhold til 0-18 årige børn og unge med specialpædagogiske problemstillinger.
Det drejer sig om:

  • Rådgivning og vejledning til forældre og pædagogisk personale i dagtilbud og skoler.
  • Deltagelse i netværksmøder og vejledningsmøder samt pædagogisk psykologiske vurderinger i forhold til børn med f.eks. udviklingsvanskeligheder, læse- og talevanskeligheder.
  • Specialpædagogiske kosulentydelser til skoler og institutioner i Aarhus Kommune."

Kilde: www.aarhus.dk

Forældreskolens Ressourcecenter samarbejder løbende med PPR omkring arbejdet med elever med særlige behov.