Bestyrelsesmedlemmer

 

Trine Aarskov
Friis
Formand
E-mail: formand@foraeldreskolen.dk

(Næstformand i bestyrelsen for
Danmarks Private Skoler)

 

Michael
Kuhlmann
Næstformand 
 

Ib
Kimose 

 

Lars
Husted Dall 

Thomas
Antoni Secher 

Karsten
Rovelt-Busch

Hanne
Jessen Krarup


Skolens bestyrelse

Forældreskolen er en privat skole og dermed underlagt en række lovgivningsmæssige bestemmelser og retningslinjer. Disse bestemmelser fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler mv.
En forudsætning for at Forældreskolen kan modtage tilskud fra staten er, at disse forskellige bestemmelser følges og overholdes.

Det er skolens bestyrelse, der har ansvaret for den overordnede ledelse af skolen og derfor skal sikre, at forvaltningen af økonomi og drift sker i overensstemmelse med skolens vedtægter og de gældende love og regler for friskoler og private grundskoler.

Forældreskolens leder har det pædagogiske ansvar og varetager den daglige ledelse og kontakten til hjemmene.