ET TRYGT OG INSPIRERENDE LÆRINGSMILJØ
MED ET HØJT FAGLIGT NIVEAU

Velkommen til Forældreskolen

Forældreskolen i Aarhus er en privatskole, der drives efter de til enhver tid gældende love og andre regler
for private grundskoler.

Skolen er grundlagt i 1867 og har siden 1935 ligget på Marselis Boulevard 17 tæt på skov og strand.

I dag er vi en tidssvarende og velorganiseret skole med 528 elever fordelt på 25 klasser fra 0. - 9. klasse.
(læs mere her)

Seneste Nyt

- Ajourføring af Forældreskolen Venteliste
  I løbet af uge 37 modtager alle forældre til børn på skoles venteliste et brev med posten. Én gang
  årligt beder vi jer nemlig tage stilling til, om I fortsat ønsker at stå registreret på ventelisten. Dette sker
  for at sikre, at listen altid giver et retvisende billede af antallet af børn på venteliste. Har man - mod
  forventning - senest mandag den 15. september endnu ikke modtaget brev om den årlige ajourføring, er
  man selv ansvarlig for at kontakte skolen.

- Forældreskolens byggeprojekt er nu skudt igang og forventes afsluttet primo februar 2015.  
  I byggeperioden vil den lille port til højre for skolen være spærret for gennemgang, ligesom
  cykelparkeringen vil være flyttet til arealet bag boldbanerne i skolegården.