ET TRYGT OG INSPIRERENDE LÆRINGSMILJØ
MED ET HØJT FAGLIGT NIVEAU

Velkommen til Forældreskolen

Forældreskolen i Aarhus er en privatskole, der drives efter de til enhver tid gældende love og andre regler
for private grundskoler.

Skolen er grundlagt i 1867 og har siden 1935 ligget på Marselis Boulevard 17 tæt på skov og strand.

I dag er vi en tidssvarende og velorganiseret skole med 528 elever fordelt på 25 klasser fra 0. - 9. klasse.
(læs mere her)

Seneste Nyt

- Forældreskolen tilbyder ledig plads på 9. årgang 2015/2016. Er du interesseret, bedes du kontakte
  skolesekretær Rikke Østerkær på tlf 86 14 21 22 på skoledage imellem kl. 8.00 og 14.00.

- Forældreskolens dimission afholdes fredag den 26. juni 2015. Vi er glade for også hvert år at kunne
  byde velkommen til en række Forældreskole-jubilarer. Jubilarer er altid mere end velkomne - og skal
  derfor henvende sig på skolens kontor i god tid inden dimissionen, så vi kan sikre, at der er plads til
  alle. Henvendelse kan ske på admin@foraeldreskolen.dk / Se invitation/program - her 

- Al henvendelse vedrørende Forældreskolens venteliste bedes rettet telefonisk i kontorets åbningstid.

- Ansøgning til jobbet som tilkaldevikar/lærervikar - se her

- Forældreskolens byggeprojekt nærmer sig nu sin afslutning. Gymnastiksalen står klar til brug,
  biblioteket er ved at blive indrettet, ventilationshuset er næsten færdigbygget, og de sidste projekter
  forventes afsluttet i løbet af april 2015.  
  Ind til byggeperioden afsluttes helt vil den lille port til højre for skolen være spærret for gennemgang,    
  ligesom cykelparkeringen vil være flyttet til arealet bag boldbanerne i skolegården.