ET TRYGT OG INSPIRERENDE LÆRINGSMILJØ
MED ET HØJT FAGLIGT NIVEAU

Velkommen til Forældreskolen

Forældreskolen i Aarhus er en privatskole, der drives efter de til enhver tid gældende love og andre regler
for private grundskoler.

Skolen er grundlagt i 1867 og har siden 1935 ligget på Marselis Boulevard 17 tæt på skov og strand.

I dag er vi en tidssvarende og velorganiseret skole med 528 elever fordelt på 25 klasser fra 0. - 9. klasse.
(læs mere her)

Seneste Nyt

- Forældreskolen ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår !
  Kontoret vil være lukket fra og med lørdag den 20. december 2014 til og med søndag den 4. januar 2015. 
  Eleverne starter også i skole igen mandag den 5. januar 2015 efter normalt skema.

- Lindebladets december udgave 2014 er nu tilgængelig her

- Forældreskolens byggeprojekt er nu skudt igang og forventes afsluttet primo februar 2015.  
  I byggeperioden vil den lille port til højre for skolen være spærret for gennemgang, ligesom
  cykelparkeringen vil være flyttet til arealet bag boldbanerne i skolegården.