ET TRYGT OG INSPIRERENDE LÆRINGSMILJØ
MED ET HØJT FAGLIGT NIVEAU

Velkommen til Forældreskolen

Forældreskolen i Aarhus er en privatskole, der drives efter de til enhver tid gældende love og andre regler
for private grundskoler.

Skolen er grundlagt i 1867 og har siden 1935 ligget på Marselis Boulevard 17 tæt på skov og strand.

I dag er vi en tidssvarende og velorganiseret skole med 528 elever fordelt på 25 klasser fra 0. - 9. klasse.
(læs mere her)

Seneste Nyt

- Ledigt vikariat & ledig fuldtidsstilling
  Forældreskolen søger to dygtige lærere til følgende stillinger:
  1. Matematik-, inklusions- og idrætslærer (vikariat)
  2. Dansk-, tysk og idrætslærer (fastansættelse på fuld tid)
  (se under ledige stillinger)

- Lindebladets oktober udgave 2014 er nu tilgængelig her

- Forældreskolens byggeprojekt er nu skudt igang og forventes afsluttet primo februar 2015.  
  I byggeperioden vil den lille port til højre for skolen være spærret for gennemgang, ligesom
  cykelparkeringen vil være flyttet til arealet bag boldbanerne i skolegården.