ET TRYGT OG INSPIRERENDE LÆRINGSMILJØ
MED ET HØJT FAGLIGT NIVEAU

Velkommen til Forældreskolen

Forældreskolen i Aarhus er en privatskole, der drives efter de til enhver tid gældende love og andre regler
for private grundskoler.

Skolen er grundlagt i 1867 og har siden 1935 ligget på Marselis Boulevard 17 tæt på skov og strand.

I dag er vi en tidssvarende og velorganiseret skole med 528 elever fordelt på 25 klasser fra 0. - 9. klasse.
(læs mere her)

Seneste Nyt

- Ledig plads til en pige på 1. årgang og en dreng på 9. årgang 2014/2015 
  Har I interesse i pladsen, bedes I snarest muligt sende en mail til: admin@foraeldreskolen.dk med
  information om barnets fulde navn, om eventuelle søskende på skolen i forvejen, barnet alder samt
  navne og kontaktinformationer på begge forældre (telefonnumre og e-mailadresser).

- Forældreskolens byggeprojekt er nu skudt igang og forventes afsluttet primo februar 2015. 

  I byggeperioden vil den lille port til højre for skolen være spærret for gennemgang, ligesom
  cykelparkeringen vil være flyttet til arealet bag boldbanerne i skolegården.