ET TRYGT OG INSPIRERENDE LÆRINGSMILJØ
MED ET HØJT FAGLIGT NIVEAU

Velkommen til Forældreskolen

Forældreskolen i Aarhus er en privatskole, der drives efter de til enhver tid gældende love og andre regler
for private grundskoler.

Skolen er grundlagt i 1867 og har siden 1935 ligget på Marselis Boulevard 17 tæt på skov og strand.

I dag er vi en tidssvarende og velorganiseret skole med 528 elever fordelt på 25 klasser fra 0. - 9. klasse.
(læs mere her)

Seneste Nyt

- Lindebladets oktober udgave 2014 er nu tilgængelig her

- Ajourføring af Forældreskolen Venteliste
  I løbet af uge 41 og 42 udsender vi betalingskvitteringer til alle, der har indbetalt ventelistegebyr for
  skoleåret 2014/2015. Skulle du - imod forventning - ikke have modtaget betalingskvitteringen senest
  lørdag den 18. oktober, bedes du kontakte skolens kontor snarest muligt herefter.

- Forældreskolens byggeprojekt er nu skudt igang og forventes afsluttet primo februar 2015.  
  I byggeperioden vil den lille port til højre for skolen være spærret for gennemgang, ligesom
  cykelparkeringen vil være flyttet til arealet bag boldbanerne i skolegården.